מכון אי״ש הספר לחקר תורת קדמוני ספרד


תולדות המכון בקצרה

מכון אי"ש הספר לחקר תורת קדמוני ספרד הוקם בשנת ה'תשע"ו, על מנת לשמש מרכז עברי לספרות קדמוני ספרד שבכל התחומים. לקחנו לנו כ"אביו הרוחני" של המכון את רבנו אברהם אבן עזרא זצ"ל, "איש הספר" הנודד ממקום למקום כדי לאלף בינה לעם ישראל ואף לאומות העולם, ודמותו הגדולה והדגולה משמשת השראה לחברי המכון.

מכון אי"ש הספר רואה את עצמו כחלק מתנועת "דגל ירושלים" שנשא מרן הראי"ה קוק זצ"ל, התנועה שחרטה על דיגלה, כי:

"ישראל הם עם עולם, קמנו לתחיה בארץ ישראל לא להיות ככל העמים אלא להאיר לעמים"

הרב ראי"ה קוק, אגרות הראיה, חלק א, תתסז

בכל התחומים חייב האדם הישראלי לראות את עצמו כך, אם בתחום המדע ואם בתחום הפוליטי. חזוננו, כי בקרוב כל אדם שרק ירצה להכיר את תורת קדמוני ספרד, ימצא לפניו שלחן ערוך: מהדורות מדעיות לכל ספר מתורתם שעוד לא יצא במהדורה מדעית ראויה לשמה - לזקוקים לכך, וחומר מדעי ומידע מושלם נגיש באינטרנט בקלות - לזקוקים לכך, לעודד וללמד את העיסוק והכתיבה המדעית בתורת קדמוני ספרד ולהפיצו בקרב כל שכבות העם, ולרבות את העיסוק בתורת ההגות והמחשבה היהודית לכל ענפיה פארותיה וגווניה.

מרן הרב זצ"ל הורה בשעתו, כי "ירושלים" אינה תנועה חדשה שהוקמה על ידו, כי אם תנועה הקיימת משכבר הימים, תנועה של הלאומיות הא-להית ושל האהבה לתורה ולא-להים, ושל ההויה כחלק מממלכת כהנים וגוי קדוש. בשל כך הגדיר מרן הרב זצ"ל באגרותיו את התנועה הציונית כענף מענפי דגל ירושלים, בשל פעילותה למען הלאומיות, שהינה חלק מחלקי "ירושלים". וכך גם הוגדר המכון כענף מענפי דגל ירושלים.

 

ממטרות המכון

מטרתו העיקרית של המכון הפצת ועידוד העיסוק והמחקר בכתבי חכמי ספרד שבימי הביניים, ובמשנתם הרוחנית הגבוהה, והכרתה גם לעולם התורני.

על הפרק עומד פרוייקט פרשני ראב"ע, שמטרתו להכין סדרה גדולה של כל הסופר-קומנטרים על פרוש ראב"ע לתורה, ערוכים בידי מומחים בעלי-שם. כמות הסופר-קומנטרים שנתחברו על פרושי ראב"ע לתנ"ך גדולה מאוד, ויש הטוענים שהיא גדולה אף יותר מזו של רש"י. הפרושים שנתחברו על פרושו של ראב"ע, מחכים לגואל שיאסוף אותם למקום אחד, ערוכים ביד אמן. (ניתן להקדיש כרכים מהסדרה. לפרטים ניתן לפנות אלינו בכפתור 'צרו קשר').

כמו כן שואפים אנו להכין מפתח ומאגר אינטרנטי ענק מסודר וממויין, לכל המאמרים האקדמיים והמחקרים שנתפרסמו בכתבי עת מדעיים על אודות גדולי קדמוני ספרד, כרבנו שלמה בן יהודה אבן גבירול (רשב"ג; בערבית: سليمان ابن جابيرول - סלימאן אבן ג'אבירול) - חכם, פילוסוף, הוגה-דעות ומאבות חוג המשוררים בספרד; רבי יהודה הלוי (ריה"ל; בערבית: ابو ال-حسن ال-لاوي - אבו אל-חסן אל-לאוי) - חכם, פילוסוף, הוגה-דעות, משורר, וסופר מפורסם; רבנו אברהם אבן עזרא (ראב"ע; בערבית: ابو اسحق ابن عزرا - אבו אסחק אבן עזרא) - חכם, פרשן תנ"ך ותלמוד, הוגה-דעות ופילוסוף, מדקדק, מתמטיקאי, אסטרונום, אסטרולוג ומשורר; רבנו משה בן מימון (רמב"ם; בערבית: ابو عمران موسا ابن عبد الله - אבו עמראן מוסא אבן עבד אללה, ובלטינית: Maimonidis - מיימונידס) - חכם, איש הלכה, הוגה-דעות, רופא, מתמטיקאי, אסטרונום ופילוסוף; רבנו משה בן נחמן (רמב"ן; בספרדית: Nahmánides - נחמנידס) - חכם, איש הלכה, פרשן תנ"ך ותלמוד, רופא, חוקר ומקובל; רבנו לוי בן גרשם (רלב"ג; בלטינית: Leo Magistri Hbriaos - מגיסטרי ליאו הבריאוס) - חכם ואיש הלכה, פרשן תנ"ך, הוגה-דעות, פילוסוף, אסטרונום ואסטרולוג, מתמטיקאי ומהנדס; רבנו ידעיה בן אברהם מבדרש (מכונה 'הפניני' או 'הבדרשי'; בלטינית: Anbonit Abraham - אנבוניט אברהם) - חכם, פרשן תנ"ך ומדרש, דרשן, הוגה-דעות, פילוסוף, מתמטיקאי, אסטרונום, אסטרולוג ומשורר; רבנו מנחם בן שלמה הפרפינייאני ('המאירי'; בלטינית: Don Vidal de Perpignan - דון וידאל דה-פרפיניאן) - חכם, איש הלכה ופרשן תלמוד, פילוסוף והוגה דעות; ועוד. אלו רק דוגמאות, מן היותר מפורסמים שבחכמי ספרד.

כעת המאגר הולך ומוקם, וכדי לא למנוע טוב מבעליו - מוצגות אף הטיוטות, לעת עתה, באתר.

 

________________________

רבנו אברהם בן מאיר אבן עזרא

דמותו הגדולה של רבנו אברהם אבן עזרא (ד'תתמ"ט - ד'תתקכ"ד; 1089-1164 לסה"נ), "איש הספר", אשר היה נודד ממקום למקום כדי לאלף בינה את היהודים במקומות בהם לא שמעו שמע חכמה, ורק לתלמוד נתנו מקום, היא זו שעומדת כעיניים וכמודל לחיקוי לחברי המכון, אשר צועדים לאורו הגדול, ובצדק מחשיבים אותו ל"אביו הרוחני" של המכון. דמותו מלמדת אותנו על ההתמסרות הראויה למען מדע-אמת, ולמען תורת א-להים חיים שתופץ בכל העולם כולו, יחד עם בקיאות בכל מקצועות החכמה הקיימים (ראו: רבי אברהם אבן עזרא,יסוד מורא וסוד תורה, שער א; פרופ' אוריאל סימון, רבי אברהם אבן עזרא: יסוד מורא וסוד תורה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"א, אחרית דבר - הפן הפולמוסי של יסוד מורא, עמ' 227 ואילך).

________________________

 

ההוצאה לאור

מכון אי"ש הספר הקים את "הוצאת ספרי קדמונינו שעל שם הראב"ע", העומדת בראשות הרב פרופ' יוסף כהן שליט"א, על מנת להוציא לאור את ספרי המכון. אולם כיום אין ההוצאה לאור עוסקת אך בהוצאת ספרי המכון עצמו. ההוצאה לאור הניפה פרוייקט-על, שמטרתו להדפיס במהדורת-צילום ספרים תורניים ומדעיים שנדפסו בדורות קודמים, וכיום ניתנים להשגה רק בספריות ציבוריות גדולות או לחילופין במכירות של חפצים עתיקים, דבר שאינו מתאים לכיסו של כל לומד. הספרים מודפסים בכמויות, על-מנת להוזיל את מחירם.

ניתן לרכוש את כל ספרי המכון בחנות ההוצאה לאור.

צרו קשר!

ניתן לפנות למכון במס' 0584175467, ובכתובת המייל הזמנית: ishhassefer@gmail.com

לאתר הוצאת ספרי קדמונינו שע"ש הראב"ע>>

 

ספרים חדשים:

ishhassefer.business.site          |           ishhassefer@gmail.com          |          0584175467